Privacybeleid

Disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.
Als er gesproken wordt over Kinderboerderij De Kromme Akker dan geldt dit tevens in de rest van de voorwaarden voor de alias kinderboerderijdongemond.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Cookies
Tijdens uw bezoek aan deze website worden cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes waarin informatie tijdelijk of permanent wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van websites te verkrijgen.
De Kromme Akker deelt geen gegevens met derden, we gebruiken enkel de puur noodzakelijke cookies!

We zetten op onze website dan ook enkel cookies in die zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website. Bijvoorbeeld voor het onthouden van een door u gekozen instelling. Ook het accepteren van cookies plaatst een cookie.

Wettelijke basis
Wanneer de gebruiker / bezoeker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies op basis van informatie van ons op onze website (‘’cookiebanner’’), de wettigheid van het gebruik wordt bovendien beheerst door art. 6 (1) (a) GDPR. De wettelijke basis voor het gebruik van cookies is een legitiem belang (dat wil zeggen interesse in analyseren, optimalisatie en economisch belang van onze website en diensten) in de zin van art. 6 (1) (f) GDPR.

Kan ik cookies verwijderen?
U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken, bijvoorbeeld door het verwijderen of uitzetten van cookies. Dit kan op elk gewenst moment via het menu van uw internetbrowser.
Maar let op! Het uitzetten van cookies kan het gebruik van deze website beperken.

reCAPTCHA
We maken soms gebruik van de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Gebruik van de website Kinderboerderij De Kromme Akker
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Kinderboerderij De Kromme Akker deze website zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Kinderboerderij De Kromme Akker garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Kinderboerderij De Kromme Akker wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Kinderboerderij De Kromme Akker, die geen eigendom zijn van Kinderboerderij De Kromme Akker, maar zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geopend worden, verlaat men de website van Kinderboerderij De Kromme Akker. Hoewel Kinderboerderij De Kromme Akker uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Kinderboerderij De Kromme Akker worden onderhouden wordt afgewezen.

Informatie gebruiken
De website van Kinderboerderij De Kromme Akker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) (Met uitzondering van de logo’s van sponsoren of adverteerders). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinderboerderij De Kromme Akker of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacy wetgeving (AVG)
In verband met de nieuwe privacy wetgeving worden foto’s waar ook kinderen op staan, alleen met toestemming van de ouders op onze website geplaatst. Kinderboerderij De Kromme Akker respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om jouw vragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.

Kinderboerderij De Kromme Akker gebruikt de verzamelde gegevens als je een aanvraag hebt, bijvoorbeeld kinderfeestje of logeren van je huisdier, dan hebben we jouw naam, e-mailadres en betaalgegevens nodig om jou aanvraag te verwerken. Om de communicatie zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij jouw toestemming, jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot jouw aanvraag en het gebruik van onze diensten op. Wij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Recht op inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren voordat wij in kunnen gaan op uw verzoek.

Uw rechten zijn als volgt:

  • Recht op inzage: U heeft recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens.
  • Recht van bezwaar: U heeft het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik of de manier van het verwerken van uw persoonsgegevens.
  • Recht op rectificatie: U heeft het recht om uw persoonsgegevens te (laten) wijzigen. Dit kunt u doen door in te loggen op het VvE-portaal of contact op te nemen met een van de medewerkers van Ibotec.
  • Recht op dataportabiliteit: U heeft het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen of een verzoek in te dienen om het rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.
  • Recht om te wissen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens te (laten) verwijderen. Dit kunt u doen door in te loggen op het VvE-portaal of contact op te nemen met een van de medewerkers van Ibotec. NB: persoonsgegevens die vereist zijn voor het beheer van de VvE kunnen niet worden verwijderd.
  • Recht om toestemming in te trekken: U heeft het recht om een eerder vergeven toestemming tot verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Indien je nog vragen mocht hebben over het privacy statement, dan kun je contact met ons opnemen. In geval wijziging van ons privacy statement nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meeste recente informatie

Privacygegevens gebruik website
Kinderboerderij De Kromme Akker respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsinformatie blijft eigendom van de website en zal niet worden overgedragen aan derde partijen.

Wijzigingen
De website van Kinderboerderij De Kromme Akker behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.